Senior Leiderschap

3 dagen

 

Op leidinggevenden in het huidige digitale tijdperk rust een grote verantwoordelijkheid. Zo’n vijftig jaar geleden bestonden organisaties nog 67 jaar, inmiddels nog maar 15. Goed management en het hebben van leiderschap is de enige mogelijkheid om de continuïteit van de organisatie te waarborgen.

Van leiders wordt steeds meer verwacht, ze moeten zicht permanent aanpassen en ontwikkelen terwijl ze daar eigenlijk geen tijd voor hebben. Juist voor deze paradox is de training Senior Leiderschap.  De training is compact en praktisch opgezet waarbij geleerd wordt met en van elkaar! Tijdens de training zal een overzicht gegeven worden van de laatste management-ideeën en trends.

Binnen de training staan vier thema’s centraal:

  • context
  • leiderschap
  • managen
  • zelfmanagement.

Bij het schetsen van de context wordt stilgestaan bij de belangrijkste technologische en maatschappelijke en de gevolgen daarvan voor jouw organisatie.

Om de continuïteit te waarborgen is leiderschap een must, het onderdeel gaat in op de essentie van en goede strategie, het houden van koers, de belangrijke eigenschappen en het werken AAN de organisatie.

Bij het onderdeel managen wordt in gegaan op het verschil tussen leiderschap en managen, de essentie van management, het winnen van vertrouwen en het veranderen van gedrag.

Bij zelfmanagement gaat het vooral over zelf het voortouw nemen! Hoe focus te houden, scherp en gemotiveerd te blijven? Sta stil bij jouw eigen toekomst en de balans tussen werk en privé.

Tijdens de training krijgen de deelnemers uitvoerig de tijd om de stof te verwerken, het te betrekken op hun eigen situatie en er een eigen helder plan van te maken, inclusief prioriteiten.

Zie voor een uitgebreid programma de brochure!

Stap 1: De intake

Voorafgaand aan de training vindt een intake plaats. Je kunt hierbij kiezen voor een schriftelijke en/of telefonische intake. De intake heeft als doel de leerdoelen zo goed mogelijk af te stemmen. Hierdoor haal je het hoogst mogelijke rendement uit de training.

Stap 2: De training

De training gaat uit van het principe “A man convinced against his will, remains of the same opinion still”. Daarom overtuigen de deelnemers zichzelf van de bruikbaarheid van de stof. Om dit te bereiken wordt een werkwijze gehanteerd waarbij de aangereikte denkbeelden onmiddellijk in de praktijk worden toegepast.

Stap 3: Het support-programma

Dit duurt zes weken en geeft je de mogelijkheid om ondersteuning te ontvangen van de trainer bij het in de praktijk brengen van je leerdoelen en verbeteringen. Ook heb je gedurende die tijd toegang tot ons online portal.

Het resultaat is zowel op zakelijk als persoonlijk vlak zichtbaar. Zakelijk gezien zullen de deelnemers beter prioriteiten stellen, beter hun werkzaamheden ordenen en structureren, beter communiceren, anderen beter motiveren en aantoonbaar betere resultaten behalen. Hiernaast zullen zij hun persoonlijke plan uitvoeren wat tot verbetering zal leiden.

Persoonlijk zullen de deelnemers meer overzicht hebben, gemotiveerder zijn, het werk beter verdelen, beter functioneren en een goede balans hebben. Maar bovenal, genoeg zelfvertrouwen hebben om goed te functioneren en het voortouw te nemen.

Investering: € 2.995,- excl. BTW / Verblijfskosten: € 595,- excl. BTWW

Trainer

Mijn passie is het verbeteren van de resultaten van (top)managers en hun bedrijven. Geen luchtfietserij maar concreet en praktisch. De kern is daarbij (volgens mij) een hoge klanttevredenheid, goed rendement, en bevlogen medewerkers. Ik begeleid managers en MT’s bij het verbeteren van hun resultaten.

 

No event found!

Neem contact met mij op!

blank

Contactinformatie:
Dorpsstraat 197
2421AZ Nieuwkoop

T 0172-406081
info@rgo.academy

Postadres: Postbus 61,
2420 AB Nieuwkoop

blank

Onderwerpen

In de training komen de volgende blokken aan de orde: de organisatorische context, de essentie van resultaatgericht organiseren, het constateren van problemen, het definiëren en ontwerpen van de verbeteringen en het daadwerkelijk groeien.

Bij het schetsen van de “context” wordt stil gestaan bij de belangrijkste technologische en maatschappelijke ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor organisaties.

Bij de “essentie van resultaatgericht organiseren” wordt vooral ingegaan op de de belangrijkste facetten voor het waarborgen van de continuïteit.

Bij het onderdeel “constateren” worden een aantal hulpmiddelen aangereikt waarmee verbeteringen kunnen worden geïdentificeerd.

Bij het “definiëren en ontwerpen” van de verbeteringen wordt aangegeven hoe verbeteringen succesvol kunnen worden gerealiseerd. Er wordt uitvoerig bij de hoe-vraag stilgestaan.

Bij het onderdeel “groeien” worden de verschillende hulpmiddelen besproken die groei zullen realiseren

blank

Resultaten

De resultaten liggen zowel op het zakelijk als op het persoonlijke vlak.

Zakelijk gezien zullen de deelnemers een andere kijk hebben op hun organisatie hebben, permanent werken aan klanttevredenheid, beter prioriteiten stellen, beter leidinggeven, zorgen voor bevlogen medewerkers, de inrichting ter hand nemen, goed doelen formuleren, focus houden op de belangrijkste doelen houden, beter hun werkzaamheden ordenen en structureren, permanent verbeteren en aantoonbare betere resultaten halen.

Concreet zullen zij in staat zijn om hun organisatie en de daarin werkzame mensen naar een hoger niveau te tillen.

Persoonlijk zullen de deelnemers meer overzicht hebben, pro-actiever zijn, hun werk beter verdelen, hun tijd optimaler benutten, rust ervaren en beter functioneren.

blank

Investering

€3.995, verblijfskosten €395 (Excl. BTW)

blank
No event found!
Share This