Processmanagement

2 dagen

 

Er wordt veel en gemakkelijk gesproken over processen. ITIL, INK, BISL, SAS type 1 en 2 om er maar een paar te noemen. Maar wat betekent het nu daadwerkelijk om processen zó in te richten dat je er als organisatie ook resultaatgericht mee kunt zijn? Wat gaat daaraan vooraf en hoe verrichten de managers en de medewerkers hun taken in een dergelijke nieuwe opzet van de processen? Wat betekent een dergelijke verandering voor mijn organisatie?

De volgende onderwerpen zullen onder meer aan de orde komen:

 • Wat is procesmanagement?
 • Hoe organiseer ik procesmanagement?
 • Hoe wordt de procesbesturing van origine georganiseerd?
 • Waarom gaat het bij veel organisaties nu eigenlijk fout?
 • Welke rollen kom ik in organisaties tegen?
 • Welke processen zijn in elke organisatie noodzakelijk?
 • Wat is de toegevoegde waarde van een handboek en wat staat daar in?
 • Hoe richt ik mijn processen en handboek praktisch in?
 • Hoe organiseer ik wijzigingen en hoe stel ik prioriteiten?
 • Welke systemen en hulpmiddelen kan ik gebruiken?
 • Hoe zorg ik voor een optimale overdracht van de processen?
 • Wat zijn mijn persoonlijke doelstellingen en actie- en leerpunten?
Stap 1: De intake

 Voorafgaand aan de training vindt een intake plaats. Je kunt hierbij kiezen voor een schriftelijke en/of telefonische intake. Op basis van de intake delen wij je in bij een trainingsgroep met overeenkomstige achtergrond, leerdoelen en aandachtspunten. Hierdoor haal je het hoogst mogelijke rendement uit de training.

Stap 2: De training

De training “Leiderschap en Management” kenmerkt zich door inspirerende inleidingen, die gevolgd worden door theoretische inzichten en praktijkgerichte opdrachten. Plenaire sessies worden afgewisseld met het uitwerken van opdrachten in subgroepen. Het trainingsprogramma is zo opgezet dat je met en van elkaar leert. De training wordt gegeven door een ervaren trainer op het gebied van managen en leiderschap.

Stap 3: Het support-programma

Dit duurt zes weken en geeft je de mogelijkheid om ondersteuning te ontvangen van de trainer bij het in de praktijk brengen van je leerdoelen en verbeteringen. Ook heb je gedurende die tijd toegang tot ons online portal.

Na afloop van de training hebben de deelnemers een goede indicatie van de betekenis en de reikwijdte van procesmanagement voor hun eigen situatie. Zij zijn in staat een beoordeling te maken van de implicaties voor de eigen organisatie van de invoering van procesgericht werken. Daarnaast zullen zij in staat zijn om de zelf met behulp van de aangereikte handvatten op hun eigen organisatie de inrichting ter hand te nemen en waar nodig verbeteringen door te voeren.

 

“de organisatie werkt alleen goed wanneer de processen op orde zijn”

 

Een uitspraak waar de deelnemers aan deze training een praktische oplossing voor hebben! Uiteraard zullen de modellen en processchema’s die bij diverse organisaties ontworpen zijn aan de orde komen. Dat maakt dat we gebruik kunnen blijven maken van de bij u geldende gekozen processchema’s indien aanwezig zonder de kracht van procesmanagement te verliezen!

Deze training duurt twee aaneengesloten dagen en wordt door RGO Academy alleen op aanvraag gegeven. De deelnemersaantallen variëren van twee tot maximaal acht personen en kunnen maximaal uit vier verschillende organisaties tegelijk bestaan.

Trainer

Mijn passie is het verbeteren van de resultaten van (top)managers en hun bedrijven. Geen luchtfietserij maar concreet en praktisch. De kern is daarbij (volgens mij) een hoge klanttevredenheid, goed rendement, en bevlogen medewerkers. Ik begeleid managers en MT’s bij het verbeteren van hun resultaten.

 

No event found!

Neem contact met mij op!

blank

Contactinformatie:
Dorpsstraat 197
2421AZ Nieuwkoop

T 0172-406081
info@rgo.academy

Postadres: Postbus 61,
2420 AB Nieuwkoop

blank

Onderwerpen

In de training komen de volgende blokken aan de orde: de organisatorische context, de essentie van resultaatgericht organiseren, het constateren van problemen, het definiëren en ontwerpen van de verbeteringen en het daadwerkelijk groeien.

Bij het schetsen van de “context” wordt stil gestaan bij de belangrijkste technologische en maatschappelijke ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor organisaties.

Bij de “essentie van resultaatgericht organiseren” wordt vooral ingegaan op de de belangrijkste facetten voor het waarborgen van de continuïteit.

Bij het onderdeel “constateren” worden een aantal hulpmiddelen aangereikt waarmee verbeteringen kunnen worden geïdentificeerd.

Bij het “definiëren en ontwerpen” van de verbeteringen wordt aangegeven hoe verbeteringen succesvol kunnen worden gerealiseerd. Er wordt uitvoerig bij de hoe-vraag stilgestaan.

Bij het onderdeel “groeien” worden de verschillende hulpmiddelen besproken die groei zullen realiseren

blank

Resultaten

De resultaten liggen zowel op het zakelijk als op het persoonlijke vlak.

Zakelijk gezien zullen de deelnemers een andere kijk hebben op hun organisatie hebben, permanent werken aan klanttevredenheid, beter prioriteiten stellen, beter leidinggeven, zorgen voor bevlogen medewerkers, de inrichting ter hand nemen, goed doelen formuleren, focus houden op de belangrijkste doelen houden, beter hun werkzaamheden ordenen en structureren, permanent verbeteren en aantoonbare betere resultaten halen.

Concreet zullen zij in staat zijn om hun organisatie en de daarin werkzame mensen naar een hoger niveau te tillen.

Persoonlijk zullen de deelnemers meer overzicht hebben, pro-actiever zijn, hun werk beter verdelen, hun tijd optimaler benutten, rust ervaren en beter functioneren.

blank

Investering

€3.995, verblijfskosten €395 (Excl. BTW)

blank
No event found!
Share This