Resultaatgericht Organiseren is:

RGO, Resultaatgericht Organiseren, is een holistische aanpak om waardegericht en doelgericht te opereren. Het geeft organisaties, leiders en teams richting en handvaten om succesvol te zijn. Een aanpak die innovatie en verbetering stimuleert en zich als sinds 25 jaar in de praktijk heeft bewezen.

De huidige technologische ontwikkelingen doen het landschap waarin organisaties opereren snel veranderen. Van organisatie, teams en leidinggevenden wordt steeds meer verwacht. Er moet een duidelijke richting zijn, ze moeten flexibel zijn, klantgericht opereren en innovatief zijn. RGO helpt om focus te houden op dat wat echt belangrijk is: Constant de juiste resultaten te behalen en verbeteren.

 

Het doel? Constant de beste resultaten halen en groeien, op alle niveaus!

RGO

RGO is een verdere uitwerking van de ideeen die zijn geformuleerd in het boek ‘Resultaatgericht Organiseren’ van Dik Bijl en Wim Kweekel.

Organisatietheorieen zijn vaak zweverig of wollig en dat is niet nodig. RGO onderscheidt zich door een heldere samenhang, concreetheid en directe toepasbaarheid. Het richt zich op het behalen van betere resultaten (klanttevredenheid, omzet, rendement, time-to-market, kostenbeheersing) zonder daarbij de medewerkers uit het oog te verliezen (medewerkersbevlogenheid).

Het is een visie om ‘continue te blijven verbeteren’ en een strategie plus methodiek om dat te realiseren. Het helpt om zinvolle verbeteringen te identificeren en deze integraal tot uitvoering te brengen. Een aanpak die innovatie en verandering vereenvoudigd!

Download gratis de digitale versie van het boek:

Share This