Klantgericht Adviseren

1 dag

 

Het doel van deze training is het bevorderen van de bewustwording van de deelnemers ten aanzien van hun communicatie met klanten. Dit dusdanig dat zij zichzelf meer bewust worden van hun eigen gedrag en spreek- en luistervaardigheid en dat zij met deze kennis klantgerichter kunnen optreden, communiceren en adviseren. Tijdens dag zal de deelnemer zelf gestimuleerd worden om effectief een commercieel gesprek te voeren. Tevens zal de deelnemer zijn/haar persoonlijke leerpunten voor zichzelf meenemen.

De onderwerpen die binnen deze training aan de orde komen zijn:   • Fasen in een adviesgesprek 
Een gesprek met een klant verloopt diverse stadia alvorens de adviseur tot een concreet resultaat kan komen. Deze fasen worden benoemt en besproken. Daarna zullen een aantal specifieke elementen en momenten in de advisering worden verdiept. 


  • Vraag- en luistervaardigheden 
Hierbij wordt het SKEN- model geïntroduceerd als vragentechniek voor het bepalen van de behoeftes van de klant. Dit model zal de deelnemers leren om hun klant door een bewustwordingsproces heen te halen, waardoor de echte problemen en behoeftes door de klant worden verteld en ervaren. Hierdoor zal de klant om een oplossing gaan vragen. 


  • “levellen” met de klant 
Daarbij wordt de focus gelegd op het communiceren met kennis van gedragsstijlen. De deelnemers geleerd hoe de persoonlijke gedragsvoorkeuren van de klant van invloed kunnen zijn op het verloop van de klantgesprekken. 


  • Omgaan met Tegenwerpingen 
Aansluitend worden technieken toegelicht voor het omgaan met tegenwerpingen en het afsluiten van het gesprek.
Stap 1: De intake

 Voorafgaand aan de training vindt een intake plaats. Je kunt hierbij kiezen voor een schriftelijke en/of telefonische intake. Op basis van de intake delen wij je in bij een trainingsgroep met overeenkomstige achtergrond, leerdoelen en aandachtspunten. Hierdoor haal je het hoogst mogelijke rendement uit de training.

Stap 2: De training

De training “Leiderschap en Management” kenmerkt zich door inspirerende inleidingen, die gevolgd worden door theoretische inzichten en praktijkgerichte opdrachten. Plenaire sessies worden afgewisseld met het uitwerken van opdrachten in subgroepen. Het trainingsprogramma is zo opgezet dat je met en van elkaar leert. De training wordt gegeven door een ervaren trainer op het gebied van managen en leiderschap.

Stap 3: Het support-programma

Dit duurt zes weken en geeft je de mogelijkheid om ondersteuning te ontvangen van de trainer bij het in de praktijk brengen van je leerdoelen en verbeteringen. Ook heb je gedurende die tijd toegang tot ons online portal.

Na het volgen van deze training zullen de deelnemers in staat zijn om klantgerichter te communiceren en meer commercieel voordeel te halen uit de contacten met hun klanten/relaties/afnemers. 

Deze training bestaat uit een intensieve dag en wordt zowel per open inschrijving (€ 695,-) als op maat gegeven. Indien de deelnemers uit academisch geschoolde juristen bestaan (dat geldt bij de open inschrijving) zullen er PO-punten worden toegekend.

Trainer

Mijn passie is het verbeteren van de resultaten van (top)managers en hun bedrijven. Geen luchtfietserij maar concreet en praktisch. De kern is daarbij (volgens mij) een hoge klanttevredenheid, goed rendement, en bevlogen medewerkers. Ik begeleid managers en MT’s bij het verbeteren van hun resultaten.

 

No event found!

Neem contact met mij op!

blank

Contactinformatie:
Dorpsstraat 197
2421AZ Nieuwkoop

T 0172-406081
info@rgo.academy

Postadres: Postbus 61,
2420 AB Nieuwkoop

blank

Onderwerpen

In de training komen de volgende blokken aan de orde: de organisatorische context, de essentie van resultaatgericht organiseren, het constateren van problemen, het definiëren en ontwerpen van de verbeteringen en het daadwerkelijk groeien.

Bij het schetsen van de “context” wordt stil gestaan bij de belangrijkste technologische en maatschappelijke ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor organisaties.

Bij de “essentie van resultaatgericht organiseren” wordt vooral ingegaan op de de belangrijkste facetten voor het waarborgen van de continuïteit.

Bij het onderdeel “constateren” worden een aantal hulpmiddelen aangereikt waarmee verbeteringen kunnen worden geïdentificeerd.

Bij het “definiëren en ontwerpen” van de verbeteringen wordt aangegeven hoe verbeteringen succesvol kunnen worden gerealiseerd. Er wordt uitvoerig bij de hoe-vraag stilgestaan.

Bij het onderdeel “groeien” worden de verschillende hulpmiddelen besproken die groei zullen realiseren

blank

Resultaten

De resultaten liggen zowel op het zakelijk als op het persoonlijke vlak.

Zakelijk gezien zullen de deelnemers een andere kijk hebben op hun organisatie hebben, permanent werken aan klanttevredenheid, beter prioriteiten stellen, beter leidinggeven, zorgen voor bevlogen medewerkers, de inrichting ter hand nemen, goed doelen formuleren, focus houden op de belangrijkste doelen houden, beter hun werkzaamheden ordenen en structureren, permanent verbeteren en aantoonbare betere resultaten halen.

Concreet zullen zij in staat zijn om hun organisatie en de daarin werkzame mensen naar een hoger niveau te tillen.

Persoonlijk zullen de deelnemers meer overzicht hebben, pro-actiever zijn, hun werk beter verdelen, hun tijd optimaler benutten, rust ervaren en beter functioneren.

blank

Investering

€3.995, verblijfskosten €395 (Excl. BTW)

blank
No event found!
Share This