Assertiviteit & Feedback

1 dag

 

Feedback geven en ontvangen is een essentiële vaardigheid om verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor je eigen gedrag en dat van de ander. Leer feedback te gebruiken als instrument voor persoonlijke groei. 

Om anderen te kunnen helpen met hun persoonlijke groei is het geven goede feedback essentieel. De regels van effectieve feedback en praktische toepassing hiervan zijn cruciaal. Anderzijds is het ontvangen van feedback een competentie die je kunt leren.  Elke aanpassing van gedrag begint bij zelfinzicht en daarnaast met het inzicht in hoe gedrag ontstaat en hoe je daar iets aan kunt veranderen. Dit is dan ook de basis van de training effectief feedback geven en ontvangen. Daarnaast is het werken met oefeningen en voorbeelden van belang om de stof eigen te maken.

Bij aanvang van de training zullen de deelnemers een zelfbeoordelingstest invullen. Deze wordt tijdens de training behandeld. Tijdens de training zelf zal worden ingegaan op:

  • Wat is feedback geven? Het uitgangspunt is dat feedback geven een vermogen is om mensen te informeren over hun gedrag met als doel dat hij of zij dat gedrag aanpast. 
  • Wat is het doel van goede feedback?
  • Wat is positieve feedback en wat is negatieve feedback? 
  • Waar leer je van?
  • Wat is het belang van (goede) feedback geven?
  • Hoe komt het dat we vaak geen goede feedback geven?
  • Feedback & Lichaamstaal: hoe verloopt communicatie en wat zijn punten om op te letten? 
  • Waardoor wordt gedrag veroorzaakt en hoe ontstaat gedrag eigenlijk? 
  • Wat is de essentie bij het ombuigen van gedrag?
  • Het 10-puntenplan voor goede feedback.

Tijdens deze eendaagse training zal de kennis en kunde direct worden toegepast in oefen situaties. De training wordt passend afgesloten met een persoonlijk actieplan van de deelnemers. 

Stap 1: De intake

 Voorafgaand aan de training vindt een intake plaats. Je kunt hierbij kiezen voor een schriftelijke en/of telefonische intake. Op basis van de intake delen wij je in bij een trainingsgroep met overeenkomstige achtergrond, leerdoelen en aandachtspunten. Hierdoor haal je het hoogst mogelijke rendement uit de training.

Stap 2: De training

De training “Leiderschap en Management” kenmerkt zich door inspirerende inleidingen, die gevolgd worden door theoretische inzichten en praktijkgerichte opdrachten. Plenaire sessies worden afgewisseld met het uitwerken van opdrachten in subgroepen. Het trainingsprogramma is zo opgezet dat je met en van elkaar leert. De training wordt gegeven door een ervaren trainer op het gebied van managen en leiderschap.

Stap 3: Het support-programma

Dit duurt zes weken en geeft je de mogelijkheid om ondersteuning te ontvangen van de trainer bij het in de praktijk brengen van je leerdoelen en verbeteringen. Ook heb je gedurende die tijd toegang tot ons online portal.

Na de training zullen de medewerkers in staat zijn om effectief feedback te geven en te ontvangen. Tevens zullen zij met de ontvangen feedback actiever aan de slag gaan om hun gedrag tegen het licht te houden of aan te passen. Het aanpassen van je gedrag naar aanleiding van feedback is niet bedoeld om jezelf niet meer te zijn, maar om jezelf te verbeteren in het uitoefenen van je functie. Wij benadrukken dit ook tijdens de training. 

De tijdens de training besproken stof is in meerdere situaties toepasbaar. Hierbij kan gedacht worden aan gesprekken met collega’s, klanten en leveranciers, coachend leiding geven, samenwerken met anderen, omgaan met weerstanden maar ook aan communicatie in privésituaties.

 

Deze training bestaat uit een praktische dag en wordt zowel in maatwerk als per open inschrijving gegeven. In geval van maatwerk is het mogelijk om de dag in twee losse delen op te splitsen met aanvullend extra aandacht voor communicatie en gedragsstijlen. De kosten van de open inschrijving zijn € 895,- excl. BTW en incl. lunch.

Trainer

Mijn passie is het verbeteren van de resultaten van (top)managers en hun bedrijven. Geen luchtfietserij maar concreet en praktisch. De kern is daarbij (volgens mij) een hoge klanttevredenheid, goed rendement, en bevlogen medewerkers. Ik begeleid managers en MT’s bij het verbeteren van hun resultaten.

 

No event found!

Neem contact met mij op!

blank

Contactinformatie:
Dorpsstraat 197
2421AZ Nieuwkoop

T 0172-406081
info@rgo.academy

Postadres: Postbus 61,
2420 AB Nieuwkoop

blank

Onderwerpen

In de training komen de volgende blokken aan de orde: de organisatorische context, de essentie van resultaatgericht organiseren, het constateren van problemen, het definiëren en ontwerpen van de verbeteringen en het daadwerkelijk groeien.

Bij het schetsen van de “context” wordt stil gestaan bij de belangrijkste technologische en maatschappelijke ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor organisaties.

Bij de “essentie van resultaatgericht organiseren” wordt vooral ingegaan op de de belangrijkste facetten voor het waarborgen van de continuïteit.

Bij het onderdeel “constateren” worden een aantal hulpmiddelen aangereikt waarmee verbeteringen kunnen worden geïdentificeerd.

Bij het “definiëren en ontwerpen” van de verbeteringen wordt aangegeven hoe verbeteringen succesvol kunnen worden gerealiseerd. Er wordt uitvoerig bij de hoe-vraag stilgestaan.

Bij het onderdeel “groeien” worden de verschillende hulpmiddelen besproken die groei zullen realiseren

blank

Resultaten

De resultaten liggen zowel op het zakelijk als op het persoonlijke vlak.

Zakelijk gezien zullen de deelnemers een andere kijk hebben op hun organisatie hebben, permanent werken aan klanttevredenheid, beter prioriteiten stellen, beter leidinggeven, zorgen voor bevlogen medewerkers, de inrichting ter hand nemen, goed doelen formuleren, focus houden op de belangrijkste doelen houden, beter hun werkzaamheden ordenen en structureren, permanent verbeteren en aantoonbare betere resultaten halen.

Concreet zullen zij in staat zijn om hun organisatie en de daarin werkzame mensen naar een hoger niveau te tillen.

Persoonlijk zullen de deelnemers meer overzicht hebben, pro-actiever zijn, hun werk beter verdelen, hun tijd optimaler benutten, rust ervaren en beter functioneren.

blank

Investering

€3.995, verblijfskosten €395 (Excl. BTW)

blank
No event found!
Share This