categorieën: Artikelen

De executie van een strategie (8) moet wel tot resultaten leiden. Juist die moeten dan ook steeds heel duidelijk en inzichtelijk zijn (RGO-19).

Door wim kweekel

Op 27 juli 2020

In eerdere artikelen is ingegaan op de do and dont’s van een strategie (zie voor alle artikelen met verwijzingen onderaan). Uiteindelijk draait het om het resultaat. Ook daar of juist daarover zal duidelijkheid moeten zijn. Waar staan we? Ook het verloop on de tijd is daarbij relevant. Gaat het resultaat omhoog, blijft het hetzelfde of gaat het zelfs omlaag. Uiteraard gaat het niet alleen om financiële resultaten maar om het geheel als het gaat om het rendabel zoeken, vinden en behouden va klanten.

De belangrijkste metrics zijn in ieder geval.

– NPS: zowel het gemiddelde cijfer wat gegeven wordt als het percentage mensen dat een 8,9 of 10 geeft min het percentage mensen dat een 1, 2, 3, 4, of 5 geeft.

– Rendement: het behaalde rendement. Variant hierop is de over- of onderschrijving van de afgesproken kosten.

– Omzet. Enerzijds omzet die binnen is gekomen via het zoeken en vinden van nieuwe klanten. Anderzijds de omzet de gerealiseerd is uit vervolgaankopen van bestaande klanten.

– Aantal leads: het aantal mogelijke klanten dat aangegeven heeft mogelijk iets af te willen nemen. Dit kan op velerlei manieren gebeuren. Van internet tot directe verkopers.

-Leadconversie: het percentage contracten dat worden afgesloten nadat potentiele klanten hebben gezegd er over denken om zaken te doen.

Ook dit is een mooi overzicht weer te geven, waarbij het verloop in de tijd het interessantste is.blank

Hoewel deze zijn zullen er per organisatie nog aanvullingen denkbaar zijn.

Dit zijn de doelen op het hoogste niveau en betreffen de hele organisatie. Als het om de metrics van een organisatieonderdeel gaat zullen deze een afgeleide van de organisatieonderdelen zijn. Of het zijn de metrics die horen bij de doelen van een specifiek organisatie-onderdeel, zoals dat blijkt uit de cascadering van de doelen, processen en organisatie (zie een van de eerdere artikelen).

______________________________________________________________________

Een goede strategie is het resultaat van noeste arbeid waar veel aan ten grondslag licht. Afgelopen weken ben ik steeds ingegaan op onderdelen die te maken hebben met het formuleren van een goede strategie. Voor meer informatie of een toelichting een kort overzicht (met de verwijzigingen).

 1. De noodzaak van een goede strategie. Juist nu!
 2. Digitale trends die effect hebben op de bedrijfsvoering (zowel intern al richting klanten).
 3. Het beoordelen van deze digitale trends
 4. Wat is een goede missie, visie en strategie
 5. Het Groot Gedurfd Dappere Doel als onderdeel van een strategie
 6. Het nut van goede pay-offs.
 7. Voorbeelden van inspirerende missie’s.
 8. Voorbeelden van het niet moet: missie’s en visie’s die echt beter kunnen
 9. Het resultaat (1): duidelijkheid over identiteit
 10. Duidelijkheid over de voeren producten en diensten.
 11. Strategie is ook duidelijkheid als het gaat om de organisatie en de processen.
 12. Strategie is ook duidelijkheid over de noodzakelijke verbeteringen
 13. Het nut van een strategiekaart.
 14. Weten WAT er veranderd moet worden.
 15. Weten HOE er veranderd moet worden.

Alle artikelen (en meer) zijn ook te vinden op bij de RGO-academy onder blogs. Zie hier

Het Corona-virus heeft vergaande gevolgen voor onze samenleving, voor de manier waarop we samenwerken en de manier waarop we organiseren en leidinggeven. Het dwingt bedrijven terug te gaan naar “de kern” van het bedrijf, waarbij de komende tijd vooral het resultaat telt. Resultaatgericht ondernemen, organiseren en leiderschap is al jaren het aandachtsgebied van de RGO-community (RGO staat voor Resultaatgericht Organiseren). De community bestaat uit enthousiaste lijn- en verandermanagers die een passie hebben om de resultaten van organisaties te verbeteren.

In het kader van een aantal nieuwe boeken heeft de RGO-community de laatste jaren veel onderzoek gedaan naar de aspecten die van invloed zijn op de resultaten van organisaties. In de periode 2014-2019 zijn zowel enquêtes gehouden, interviews afgenomen en is er een zeer uitgebreide literatuur-studie uitgevoerd. Gezien de ernst van de situatie hebben wij besloten om al onze kennis en ervaringen over dit onderwerp nu reeds te publiceren. Kosteloos!

De komende maanden zullen steeds artikelen rondom een thema verschijnen.

Het eerst artikel handelt over een goede strategie. Wat zijn de onderdelen van een goede strategie? Dit artikel is hier te vinden.

Een overzicht van alle tot nu toe verschenen artikelen staat hier.

Mocht je vragen hebben over een van deze onderwerpen of is iets onduidelijk mail me dan gerust (wim@kweekel.nl) of neem contact op (0172 40 60 80 of 06 53804872). Het kost niet gelijk geld! Laten we elkaar deze tijd zoveel mogelijk helpen en ondersteunen. Heb je een klankbord nodig ? Ook dan kun je (kosteloos) contact met me opnemen.

Uiteraard kun je je vraag ook stellen aan een van de anderen leden van de RGO-community.

Deze vind je misschien ook leuk …

0 Comments

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

voor het laatste nieuws, updates en weekly blogs.

U bent aangemeld!

Share This

Share This

Share this post with your friends!