categorieën: Artikelen

Bij het uitvoeren van een strategie (6) is het vooral weten aan welke knoppen er gedraaid moet worden.(RGO 17)

Door wim kweekel

Op 24 juli 2020

Het formuleren van een goede strategie is al een kunst apart (zie ook mijn vorige bijdragen). Een goede uitvoering is net zo belangrijk. De verkeerde dingen zaken aanpakken of onvolledig zullen teleurstellingen tot gevolg hebben maar zal ook tot gevolg hebben dat de strategie niet goed wordt uitgevoerd. Wat een serieuze bedreiging kan zijn voor de continuïteit van een organisatie. Zeker in deze onzekere tijden.

Pas als duidelijk is op welke gebieden verbeteringen nodig zijn (zie dus de eerdere bijdragen) kan de strategie gedefinieerd worden. Hoe zullen de veranderingen worden gerealiseerd: de verander-strategie. Voor het behandelen van de vraag wat moet er precies aangepakt worden kan de “blauwdruk” van Resultaatgericht Organiseren worden gebruikt. Deze blauwdruk is een hulpmiddel en het gevolg van meer dan 20 jaar onderzoek en ervaringen door de RGO-community (een grote groep enthousiaste resultaatgericht verander- en lijnmanagers). Dit heeft als doel om de belangrijkste elementen te definieren die nodig zijn voor het realiseren van groei. Meer specifiek wat moet er gebeuren voor de groei van:

 • klanttevredenheid
 • medewerkersbevlogenheid
 • omzet
 • rendement/kostenreductie

In grote lijnen zit dit schema er als volgt uit.

blank

Er zit een hele wereld achter dit model (voor details vraag aan de leden van de community of kijk op de website van de RGO-community of Kweekel). Het leidt tot fundamentele vragen en inzichten. Steeds is de vraag welke onderdelen aangepakt moeten worden om de betreffende verandering effectief te realiseren.

Per verander-doelstelling worden de elementen afgelopen. Dit is het het beste uit te leggen aan de hand van een voorbeeld. Bijvoorbeeld het verhogen van de klanttevredenheid:

 • Moet de why, missie en visie nu opnieuw of anders gedefinieerd worden?
 • Hebben we de juiste toegevoegde waarde gedefinieerd?

Of

 • Is klanttevredenheid opgenomen in de prestatiedoelen?
 • Zijn onze klantprocessen herhaalbaar, kopieerbaar en overdraagbaar?
 • Hebben we de juiste feedbackloops?

Of

 • Zijn klantevredenheidsdoelstellingen opgenomen in de doelen van de betreffende managers en medewerkers?
 • Worden ze gecoacht bij het klantgerichter werken en handelen?
 • Worden mogelijke verbeteringen door managers en medewerkers vastgelegd in een issue-lijst en worden daar besluiten over genomen? En worden de afgesproken acties ook gerealiseerd?

Bij de vragen kan het schema met de Resultaatgericht Organisatie als basis genomen worden. De resultaten kunnen als opsomming in dit schema worden opgenomen. Het geeft aan welke onderdelen per verandering opgepakt zouden moeten worden.

 

blank

Elke gewenste verandering zal een andere invulling van het pallet inhouden.

Worden de resultaten steeds goed en handig vastgelegd dan ontstaat langzaam de blauwdruk. van de organisatie. De ervaring leert dat juist door het stelselmatig uitvoeren van de verbeteringen na 2 tot 3 jaar de ideale organisatie ontstaat. Een ideale organisatie die als blauwdruk dient voor het opschalen en/of het aanbrengen van veranderingen en innovaties. Het is dan ook een blauwdruk zoals die door McDonalds, AH of DHL wordt gehanteerd.

______________________________________________________________________

Een ingevulde visual is het resultaat van noeste arbeid waar veel aan ten grondslag licht. Afgelopen weken ben ik steeds ingegaan op onderdelen die te maken hebben met het formuleren van een goede strategie. Voor meer informatie of een toelichting een kort overzicht (met de verwijzigingen).

 1. De noodzaak van een goede strategie. Juist nu!
 2. Digitale trends die effect hebben op de bedrijfsvoering (zowel intern al richting klanten).
 3. Het beoordelen van deze digitale trends
 4. Wat is een goede missie, visie en strategie
 5. Het Groot Gedurfd Dappere Doel als onderdeel van een strategie
 6. Het nut van goede pay-offs.
 7. Voorbeelden van inspirerende missie’s.
 8. Voorbeelden van het niet moet: missie’s en visie’s die echt beter kunnen
 9. Het resultaat (1): duidelijkheid over identiteit
 10. Duidelijkheid over de voeren producten en diensten.
 11. Strategie is ook duidelijkheid als het gaat om de organisatie en de processen.
 12. Strategie is ook duidelijkheid over de noodzakelijke verbeteringen
 13. Het nut van een strategiekaart.

Alle artikelen (en meer) zijn ook te vinden op bij de RGO-academy onder blogs. Zie hier

Het Corona-virus heeft vergaande gevolgen voor onze samenleving, voor de manier waarop we samenwerken en de manier waarop we organiseren en leidinggeven. Het dwingt bedrijven terug te gaan naar “de kern” van het bedrijf, waarbij de komende tijd vooral het resultaat telt. Resultaatgericht ondernemen, organiseren en leiderschap is al jaren het aandachtsgebied van de RGO-community (RGO staat voor Resultaatgericht Organiseren). De community bestaat uit enthousiaste lijn- en verandermanagers die een passie hebben om de resultaten van organisaties te verbeteren.

In het kader van een aantal nieuwe boeken heeft de RGO-community de laatste jaren veel onderzoek gedaan naar de aspecten die van invloed zijn op de resultaten van organisaties. In de periode 2014-2019 zijn zowel enquêtes gehouden, interviews afgenomen en is er een zeer uitgebreide literatuur-studie uitgevoerd. Gezien de ernst van de situatie hebben wij besloten om al onze kennis en ervaringen over dit onderwerp nu reeds te publiceren. Kosteloos!

De komende maanden zullen steeds artikelen rondom een thema verschijnen.

Het eerst artikel handelt over een goede strategie. Wat zijn de onderdelen van een goede strategie? Dit artikel is hier te vinden.

Een overzicht van alle tot nu toe verschenen artikelen staat hier.

Mocht je vragen hebben over een van deze onderwerpen of is iets onduidelijk mail me dan gerust (wim@kweekel.nl) of neem contact op (0172 40 60 80 of 06 53804872). Het kost niet gelijk geld! Laten we elkaar deze tijd zoveel mogelijk helpen en ondersteunen. Heb je een klankbord nodig ? Ook dan kun je (kosteloos) contact met me opnemen.

Uiteraard kun je je vraag ook stellen aan een van de anderen leden van de RGO-community.

Deze vind je misschien ook leuk …

0 Comments

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

voor het laatste nieuws, updates en weekly blogs.

U bent aangemeld!

Share This

Share This

Share this post with your friends!