categorieën: Artikelen

De strategiekaart (5): het visueel verschaffen van duidelijkheid over de strategie. (RGO-16)

Door wim kweekel

Op 19 juli 2020

Bij het formuleren van de strategie zijn veel onderwerpen relevant moet er veel uitgezocht worden waar dan vervolgens besluiten over genomen moeten worden. Vervolgens moet gekeken worden wat de relatie is met de huidige situatie. Pas dan kan een zinvolle strategie worden gedefinieerd.

Bij het uitwerken van de strategie en de bijbehorende wijzigingen en de eventuele aanpassingen van de toegevoegde waarde, de producten/diensten, processen en organisatie kunnen er veel afhankelijkheden zijn. (Eerst dit en dan dat).

Daarnaast kan niet alles tegelijkertijd opgepakt worden (zoals eerder gezien maximaal twee fundamentele wijzigingen per 100 dagen). Daarbij komt dat veelwijzigingen en aanpassingen heel onoverzichtelijk kan zijn, terwijl een strategie juist bedoeld is om duidelijkheid te creëren. Om deze duidelijkheid te verschaffen, de volgorde te bepalen en de afhankelijkheden in kaart te brengen kan een zogenaamde strategiekaart gebruikt worden. Dat is een diagram dat de strategie duidelijk maakt en visualiseert. Strategiekaarten vinden hun oorsprong in de Balanced Score Card van Drs. Robert S. Kaplan en David P. Norton in 1996.

Een strategiekaart heeft verschillende doelen:

 • De perspectieven, strategische doelstellingen en doelen van de organisatie visueel expliciet te maken
 • De fundamentele relaties tussen de onderdelen te bepalen
 • Het leren van medewerkers en interne processen koppelen aan klantwaarde en financiële doelen
 • Afhankelijkheden te bepalen
 • Het uitzetten van de elementen in de tijd
 • Het inzichtelijk maken van de te bereiken doelen.

Een strategiekaart is de strategie vertaald in vier perspectieven. Deze vier perspectieven zijn:

 • Klanten
 • Financien
 • (Interne) processen
 • Lerend vermogen

(Detail: in Amerikaanse literatuur staat financiën bovenaan en dan klant. In de Europese staat klant als eerste genoteerd en dan financiën. Is een fundamenteel verschil!)

De strategie wordt vertaald in concrete acties of verbeteringen die vaak het karakter hebben van projecten..

Aangezien beelden meer zeggen dan veel woorden een eenvoudig voorbeeld. (Van internet afgehaald: het delen van strategiekaarten van klanten is ongepast).

blank

Het maken van een strategiekaart kan in eerste instantie het beste gebeuren op een grote flip-over of whiteboard. Later kan het overgezet worden naar een computer. Een paar praktische tips.

1.Schrijf de missie, visie en strategie in steekwoorden op de bovenkant van de pagina of nog beter op een apart (zichtbaar) vel.

2.Teken vier horizontale rechthoeken. Eén voor elk van de vier perspectieven:

 • klant
 • financieel
 • interne processen en
 • lerend vermogen

3. Vertaal de strategie in projecten en deel deze toe aan de perspectieven

4. Geef met pijlen aan wat de relaties is tussen de verschillende strategische projecten. Geef zo mogelijke aan wat de afhankelijkheid is door met een pijl aan te geven wat eerst moet worden gerealiseerd voor het volgende te starten.

5. Geef per onderdeel aan wat er wanneer moet zijn gerealiseerd. Meer specifiek:

 • In welke maand (of kwartaal), uiteraard beginnend met die zaken die als eerste moeten zijn gerealiseerd).
 • Wat het concrete resultaat is wat dan moet zijn gehaald.
 • Wie daar verantwoordelijk voor is.

6. Eventueel kan een extra dimensie worden toegevoegd door met verticale balken bepaalde thema’s aan te geven (bijvoorbeeld het verbeteren van de klantentevredenheid of het verbeteren van het rendement)

7. Om het zeer concreet te maken kan er nu een lijst gemaakt worden met de projecten voor het komende kwartaal en meer specifiek voor het komende kwartaal).

Het maken van een strategiekaart is niet iets wat eenmalig gebeurt. Het komt pas echt tot leven als er regelmatig bij wordt stilgestaan. Bij voorbeeld een maal per kwartaal als het management zich buigt over strategische zaken. Wat hebben we wel gerealiseerd, wat niet en welke bijstellingen zijn noodzakelijk?

______________________________________________________________________

Een ingevulde visual is het resultaat van noeste arbeid waar veel aan ten grondslag licht. Afgelopen weken ben ik steeds ingegaan op onderdelen die te maken hebben met het formuleren van een goede strategie. Voor meer informatie of een toelichting een kort overzicht (met de verwijzigingen).

 1. De noodzaak van een goede strategie. Juist nu!
 2. Digitale trends die effect hebben op de bedrijfsvoering (zowel intern al richting klanten).
 3. Het beoordelen van deze digitale trends
 4. Wat is een goede missie, visie en strategie
 5. Het Groot Gedurfd Dappere Doel als onderdeel van een strategie
 6. Het nut van goede pay-offs.
 7. Voorbeelden van inspirerende missie’s.
 8. Voorbeelden van het niet moet: missie’s en visie’s die echt beter kunnen
 9. Het resultaat (1): duidelijkheid over identiteit
 10. Duidelijkheid over de voeren producten en diensten.
 11. Strategie is ook duidelijkheid als het gaat om de organisatie en de processen.
 12. Strategie is ook duidelijkheid over de noodzakelijke verbeteringen

Alle artikelen (en meer) zijn ook te vinden op bij de RGO-academy onder blogs. Zie hier

Het Corona-virus heeft vergaande gevolgen voor onze samenleving, voor de manier waarop we samenwerken en de manier waarop we organiseren en leidinggeven. Het dwingt bedrijven terug te gaan naar “de kern” van het bedrijf, waarbij de komende tijd vooral het resultaat telt. Resultaatgericht ondernemen, organiseren en leiderschap is al jaren het aandachtsgebied van de RGO-community (RGO staat voor Resultaatgericht Organiseren). De community bestaat uit enthousiaste lijn- en verandermanagers die een passie hebben om de resultaten van organisaties te verbeteren.

In het kader van een aantal nieuwe boeken heeft de RGO-community de laatste jaren veel onderzoek gedaan naar de aspecten die van invloed zijn op de resultaten van organisaties. In de periode 2014-2019 zijn zowel enquêtes gehouden, interviews afgenomen en is er een zeer uitgebreide literatuur-studie uitgevoerd. Gezien de ernst van de situatie hebben wij besloten om al onze kennis en ervaringen over dit onderwerp nu reeds te publiceren. Kosteloos!

De komende maanden zullen steeds artikelen rondom een thema verschijnen.

Het eerst artikel handelt over een goede strategie. Wat zijn de onderdelen van een goede strategie? Dit artikel is hier te vinden.

Een overzicht van alle tot nu toe verschenen artikelen staat hier.

Mocht je vragen hebben over een van deze onderwerpen of is iets onduidelijk mail me dan gerust (wim@kweekel.nl) of neem contact op (0172 40 60 80 of 06 53804872). Het kost niet gelijk geld! Laten we elkaar deze tijd zoveel mogelijk helpen en ondersteunen. Heb je een klankbord nodig ? Ook dan kun je (kosteloos) contact met me opnemen.

Uiteraard kun je je vraag ook stellen aan een van de anderen leden van de RGO-community.

Deze vind je misschien ook leuk …

0 Comments

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

voor het laatste nieuws, updates en weekly blogs.

U bent aangemeld!

Share This

Share This

Share this post with your friends!