categorieën: Artikelen

Strategie is (3): Niet alleen hele duidelijke doelen, maar ook duidelijkheid over processen en organisatie (RGO-14).

Door wim kweekel

Op 5 juli 2020

Om een goede strategie goed uit te kunnen voeren is voor iedereen duidelijkheid nodig. Duidelijkheid voor de klanten, zodat zij zich verbinden en verbonden blijven en duidelijkheid voor de managers en medewerkers zodat decentrale besluitvorming mogelijk is en zij hun werk zo goed mogelijk kunnen doen.

Duidelijkheid begint uiteraard over de identiteit en richting van de organisatie. Zie hiervoor het eerste artikel in deze reeks. Daarnaast moet het duidelijk zijn wat de producten en diensten zijn die worden aangeboden. Zie het tweede artikel. Naast de duidelijkheid over de identiteit en de te voeren producten en diensten moet het duidelijk zijn hoe dit alles wordt gerealiseerd.

Het gaat hier vooral om het inzicht in de doelen, processen en organisatie. En niet in de laatste plaats over de relatie tussen de verschillende elementen.

Het begint bij de doelen. Dit zijn immers de resultaten die gerealiseerd moeten worden. In de ideale situatie worden de doelen gecascadeerd. Dat wil zeggen dat doelen opgedeeld kunnen worden in subdoelen en zelfs dan weer verder opgesplitst. Schematisch zou deze cascadering er zo uit kunnen zien, waarbij er een doorvertaling is gemaakt vanuit de visie, missie en ambitie. (Tekening is overgenomen uit het nieuwe boek Doelen Formuleren).

blank

Deze doelen moeten dan gerealiseerd door een aantal processen (die dan ook weer opgesplitst=gecascadeerd kunnen worden). Tenslotte hoort daar een bepaalde logische organisatie bij.

Er is dus duidelijkheid nodig over de doelen, processen en de bijbehorende organisatie. Dit kan met het volgende overzicht inzichtelijk worden gemaakt.

blank

Korte toelichting daarbij:

Wat zijn de doelen die we moeten halen om onze klanten tevreden te stellen? Wat is de opsplitsing van de verschillende doelen? Veelal is het zinvol om bij het formuleren van doelen het “rendabel zoeken, vinden en behouden van klanten” als vertrekpunt te nemen.

Welke processen zijn er nodig om de doelen te realiseren. Ook deze zouden gecascadeerd kunnen worden naar onderliggende (sub) processen. Voor alle duidelijkheid bij elk doel hoort een proces en elke proces heeft een doel. Uiteraard is dat dan ook van toepassing bij de verdere cascadering. Bij elk subdoel hoort ook een subproces.

Derde element is de organisatie. Hoe ziet deze er uit? Juist om het aansturen en het simpel verdelen van doelen en verantwoordelijkheden overzichtelijk en duidelijk te houden kan bij de inrichting ook het “rendabel zoeken, vinden en behouden van klanten” als uitgangspunt worden genomen.

Als eerste wordt de organisatie aangegeven. Welke afdeling en gecascadeerde sub-afdelingen en teams zijn er? Vervolgens wordt bij elk proces (en dan dus ook bij elk doel) aangegeven onder wiens verantwoordelijkheid dit ligt.

Het zal logisch zijn dat elke proces onder een (1) organisatieonderdeel valt. Daarmee is dan ook duidelijk welk doel het betreffende organisatie-onderdeel heeft. Ook zal het logisch zijn dat er geen witte vlekken mogen zijn. Met andere woorden dat er geen doelen en geen processen zijn die niet zijn belegd.

Met de vorige artikelen (en mits goed uitgewerkt!) is er hiermee duidelijkheid gecreëerd over:

 1. De identiteit
 2. De richting
 3. De producten en diensten
 4. De doelen
 5. De processen
 6. De organisatie.

In het volgend artikel zal het gaan over het inzicht in de noodzakelijke veranderingen en verbeteringen.

_________________________________________________________________________

Een ingevulde visual is het resultaat van noeste arbeid waar veel aan ten grondslag licht. Afgelopen weken ben ik steeds ingegaan op onderdelen die te maken hebben met het formuleren van een goede strategie. Voor meer informatie of een toelichting een kort overzicht (met de verwijzigingen).

 1. De noodzaak van een goede strategie. Juist nu!
 2. Digitale trends die effect hebben op de bedrijfsvoering (zowel intern al richting klanten).
 3. Het beoordelen van deze digitale trends
 4. Wat is een goede missie, visie en strategie
 5. Het Groot Gedurfd Dappere Doel als onderdeel van een strategie
 6. Het nut van goede pay-offs.
 7. Voorbeelden van inspirerende missie’s.
 8. Voorbeelden van het niet moet: missie’s en visie’s die echt beter kunnen
 9. Het resultaat (1): duidelijkheid over identiteit

Alle artikelen (en meer) zijn ook te vinden op bij de RGO-academy onder blogs. Zie hier

Het Corona-virus heeft vergaande gevolgen voor onze samenleving, voor de manier waarop we samenwerken en de manier waarop we organiseren en leidinggeven. Het dwingt bedrijven terug te gaan naar “de kern” van het bedrijf, waarbij de komende tijd vooral het resultaat telt. Resultaatgericht ondernemen, organiseren en leiderschap is al jaren het aandachtsgebied van de RGO-community (RGO staat voor Resultaatgericht Organiseren). De community bestaat uit enthousiaste lijn- en verandermanagers die een passie hebben om de resultaten van organisaties te verbeteren.

In het kader van een aantal nieuwe boeken heeft de RGO-community de laatste jaren veel onderzoek gedaan naar de aspecten die van invloed zijn op de resultaten van organisaties. In de periode 2014-2019 zijn zowel enquêtes gehouden, interviews afgenomen en is er een zeer uitgebreide literatuur-studie uitgevoerd. Gezien de ernst van de situatie hebben wij besloten om al onze kennis en ervaringen over dit onderwerp nu reeds te publiceren. Kosteloos!

De komende maanden zullen steeds artikelen rondom een thema verschijnen.

Het eerst artikel handelt over een goede strategie. Wat zijn de onderdelen van een goede strategie? Dit artikel is hier te vinden.

Een overzicht van alle tot nu toe verschenen artikelen staat hier.

Mocht je vragen hebben over een van deze onderwerpen of is iets onduidelijk mail me dan gerust (wim@kweekel.nl) of neem contact op (0172 40 60 80 of 06 53804872). Het kost niet gelijk geld! Laten we elkaar deze tijd zoveel mogelijk helpen en ondersteunen. Heb je een klankbord nodig ? Ook dan kun je (kosteloos) contact met me opnemen.

Uiteraard kun je je vraag ook stellen aan een van de anderen leden van de RGO-community.

Deze vind je misschien ook leuk …

0 Comments

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

voor het laatste nieuws, updates en weekly blogs.

U bent aangemeld!

Share This

Share This

Share this post with your friends!