Digitale trends die effect zullen hebben op de strategie van organisaties. (RGO-9)

Door wim kweekel

Op 31 mei 2020

Samen met de ernstige gezondheids- en humanitaire-crisis als gevolg van de coronavirus-pandemie worden leidinggevenden over de hele wereld geconfronteerd met enorme zakelijke uitdagingen. Een ineenstorting van klantvragen, aanzienlijke wijzigingen in wet- en regelgeving, onderbrekingen in toeleveringsketens, werkloosheid, en een op handen zijnde economische recessie. En bovenop al deze ontwikkelingen is daar dan ook nog de steeds verdergaande digitalisering van de samenleving (met daarin klanten en afnemers) en de klant- en productieprocessen. Het leidt allemaal tot een toegenomen en ongekende onzekerheden. Bedrijven hebben behoefte aan manieren om zich te herstellen en door te groeien. Ad-hoc reacties zullen niet werken; organisaties moeten nu de basis leggen voor hun herstel en/of voor de verdere toekomst. In wezen gaat het om de strategie voor de komende periode.

In deze ongekende tijden van allerlei kansen en bedreigingen is een goede strategie van onschatbare waarde. (“Companies whose employees understand the mission and goals enjoy 29% greater return than other firms” Watson Wyatt Work Study). Het zorgt voor betere financiële prestaties, hogere medewerkersbevlogenheid, hogere klanttevredenheid, hogere productiviteit én een lager personeelsverloop.

Bij het maken van een goede strategie moet uiteraard stilgestaan worden bij de relevante maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Maar daarnaast zal bij uitwerken gekeken moeten worden naar de verschillende “digitale trends”. Deze digitalisering met alle onderliggende technieken kunnen bedreigend zijn maar kunnen ook kansen creëren. Laten we ons daarbij vooral realiseren dat er geen bedrijven zijn waar digitalisering niet een rol speelt. Zelfs boswachters maken gebruik van foto’s en films die met een drone gemaakt worden.

Ter inspiratie een overzicht van de huidige digitale trends (die morgen natuurlijk weer anders kunnen zijn). En de vraag is dan steeds of de betreffende trend is meegenomen in de strategie van uw organisatie.

  • Platforms: het softwarematig verbinden van meerdere aanbieders met meerdere afnemers (voorbeelden zijn Uber, Amazon en de app stores van Apple en Google). Door de massaliteit kunnen diensten tegen sterk gereduceerde tarieven worden ingekocht en geleverd.
  • Blockchain: het gedistribueerd vastleggen van gegevens over objecten (de bitcoins zijn daar het bekendste voorbeeld van). Door het gedistribueerd vastleggen worden vele “vertrouwenspartijen” zoals banken, notarissen en juristen overbodig.
  • 3 D printing. Het decentraal en op locatie printen van allerlei objecten. Van schakelaartjes tot schoenen en zelfs tot complete bruggen en huizen. Hierdoor zullen er minder voorraden worden aangehouden en zullen er minder logistieke bewegingen nodig zijn.
  • 5G. Zeer snelle digitale communicatie met een zeer hoge capaciteit, waardoor vele nieuwe mogelijkheden ontstaan. Overal films in zeer hoge resolutie kijken is daar een voorbeeld van. Maar het ook op afstand besturen van auto’s en operatieapparatuur.
  • Virtual reality. Een realistische weergave van de werkelijkheid waardoor er realistisch virtueel geoefend kan worden. Van het verhelpen van vliegangst tot het oefenen van complexe operaties.
  • Augmented reality: het toevoegen van informatie aan de werkelijkheid. Van de uitleg bij het rondlopen in een museum tot het tonen van de aanbiedingen bij de verschillende winkels die voorbijgelopen worden.
  • Internet Of Things: het toevoegen van chips aan allerlei objecten zodat zij gegevens kunnen vastleggen, versturen en verwerken. Voorbeelden: het zien dat kantoren leeg staan zodat de lichten en de verwarming uitgedaan kunnen worden. Of het constateren dat bepaalde voorraden op zijn zodat ze bijbesteld kunnen worden.
  • Big data (een betere term zou zijn data mining). Het analyseren van grote hoeveelheden gegevens zodat wetmatigheden ontdekt kunnen worden. Bijvoorbeeld het zien dat er in een bepaalde wijk een griep uitgebroken is aan de hand van de zoektermen die ingevoerd worden.
  • Robotics: het door machines over laten nemen van menselijke handelingen. Van het produceren van auto’s tot het compleet automatiseren een magazijn en van een containerterminal tot gevechtsrobots.
  • Kunstmatige intelligentie: het combineren van allerlei gegevens en het trekken van conclusies daaruit. Fastfoodketens die al weten wat er gevraagd zal gaan worden bij een bepaald kenteken. Retailers die weten wat er gevraagd zal worden bij bepaalde weersomstandigheden.

Herkent u de trends? En dan afsluitend de vragen:

1. Heeft uw organisatie naar deze (en mogelijk andere aanvullende) trends gekeken?
2. Zijn de kansen en bedreigingen geïnventariseerd?
3. Is er al serieus actie op ondernomen?

Het Corona-virus heeft vergaande gevolgen voor onze samenleving, voor de manier waarop we samenwerken en de manier waarop we organiseren en leidinggeven. Het dwingt bedrijven terug te gaan naar “de kern” van het bedrijf, waarbij de komende tijd vooral het resultaat telt. Resultaatgericht ondernemen, organiseren en leiderschap is al jaren het aandachtsgebied van de RGO-community (RGO staat voor Resultaatgericht Organiseren). De community bestaat uit enthousiaste lijn- en verandermanagers die een passie hebben om de resultaten van organisaties te verbeteren.

In het kader van een aantal nieuwe boeken heeft de RGO-community de laatste jaren veel onderzoek gedaan naar de aspecten die van invloed zijn op de resultaten van organisaties. In de periode 2014-2019 zijn zowel enquêtes gehouden, interviews afgenomen en is er een zeer uitgebreide literatuur-studie uitgevoerd. Gezien de ernst van de situatie hebben wij besloten om al onze kennis en ervaringen over dit onderwerp nu reeds te publiceren. Kosteloos!

De komende maanden zullen steeds artikelen rondom een thema verschijnen.

Het eerst artikel handelt over een goede strategie. Wat zijn de onderdelen van een goede strategie? Dit artikel is hier te vinden.

Een overzicht van alle tot nu toe verschenen artikelen staat hier.

Mocht je vragen hebben over een van deze onderwerpen of is iets onduidelijk mail me dan gerust (wim@kweekel.nl) of neem contact op (0172 40 60 80 of 06 53804872). Het kost niet gelijk geld! Laten we elkaar deze tijd zoveel mogelijk helpen en ondersteunen. Heb je een klankbord nodig ? Ook dan kun je (kosteloos) contact met me opnemen.

Uiteraard kun je je vraag ook stellen aan een van de anderen leden van de RGO-community.

Deze vind je misschien ook leuk …

0 Comments

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

voor het laatste nieuws, updates en weekly blogs.

U bent aangemeld!

Share This

Share This

Share this post with your friends!